Anar al contingut

1. Identificació del Responsable del tractament

Identitat / Entitat: RESTAURANTS SAONA, S.L.
CIF/NIF: B97715460
Adreça postal: Gran via Marqués del Turia, 35, 1r, 1a, CP 46005 València (València)
Telèfon: 961349470
Correu electrònic: comunicacion@gruposaona.com
Objecte Social: Hostaleria
Lloc web: https://www.gruposaona.com/
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de VALÈNCIA Tom 10258, Llibre 7540, Foli 180, Secció 8, Full V 111915

2. Identificació del Delegat de Protecció de Dades

La nostra entitat ha designat un Delegat de Protecció de Dades al qual pot dirigir els seus dubtes, recomanacions o queixes sobre el tractament de les seves dades, indicant el nom de la nostra empresa o el nom comercial. Pot contactar-lo per aquests mitjans:

BUSINESS ADAPTER, S.L.

Ronda Guglielmo Marconi, 11, 26, (Parc Tecnològic) 46980 Paterna (València).

E-mail: dpd@gruposaona.com

Formulari d' atenció a l' interessat

3. Dades personals tractades

Les dades personals que tractarem en qualsevol sol·licitud d'ocupació, seran les convencionalment establertes per a aquests casos, com per exemple, dades identificatives i de contacte, trajectòria acadèmica i professional, qualsevol informació que el candidat vulgui compartir voluntàriament amb la nostra entitat, així com altres dades que recopilem durant les entrevistes relacionades amb el procés de selecció i contractació.

4. Finalitat del tractament de dades personals

El tractament de les dades personals que ens facilitin els sol·licitants d'ocupació, serà exclusivament per valorar la seva candidatura, contactar-lo per a possibles entrevistes i sobre el procés de selecció, mantenir-lo informat de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització si ens autoritza a això i possible contractació laboral en cas de produir-se. Les comunicacions es realitzaran pels mitjans de contacte que ens faciliti en la seva sol·licitud d'ocupació (exemp. telèfon o correu electrònic).

Les seves dades també es podran utilitzar per demanar referències sobre la seva trajectòria professional en les empreses en les quals ha ens informi que ha treballat.

En el cas que procedeixi o que Vostè entengui que hagi d'informar-nos sobre el seu grau de minusvalidesa, intoleràncies, al·lèrgies o alguna altra dada sobre la seva salut i relacionada amb el lloc de treball sol·licitat, l'informem que aquestes dades seran tractades per donar compliment a l'article 15 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en el qual hem de conèixer aquesta dada per adequar el lloc de treball a les necessitats de l'empleat, així com amb el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. Qualsevol altra dada innecessària per a l'objecte d'aquesta sol·licitud, el destruirem de forma confidencial.

5. Legitimació

El tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat, es realitzarà amb el seu consentiment exprés, lliure, informat i inequívoc, ja que l' informem de la present política que després de la lectura d' aquesta i d' estar conforme, pot voluntàriament autoritzar-nos al tractament de les seves dades mitjançant la marcació de les caselles disposades a tal efecte en els nostres formularis.

Referent a això, l'informem que en qualsevol moment pot canviar d'opinió i retirar el seu consentiment dirigint-se a la nostra adreça postal o correu electrònic.

En el cas que l'usuari sigui menor de 16 anys, no tractarem les seves dades personals, ja que aquesta és l'edat mínima laboral a Espanya. L'usuari és l'únic responsable de la veracitat de les dades que ens remet.

6. Mesures de seguretat

Garantim el bon ús de la informació, la confidencialitat de les dades personals contingudes en la seva sol·licitud d'ocupació, aplicant totes les mesures de seguretat necessàries per vetllar per la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat. En definitiva, donar compliment a les obligacions que la nostra entitat té en matèria de protecció de dades personals.

7. Cessió de dades

La nostra entitat l'informa que les seves dades personals no se cediran a tercers, tret que hi hagi el seu consentiment previ, cas en el qual li sol·licitarem el seu consentiment mitjançant les caselles disposades a aquest efecte en els formularis de sol·licitud d'ocupació i amb la deguda informació perquè el seu consentiment sigui informat i lliure.

En certes candidatures, és possible que la nostra entitat compti amb empreses del nostre grup o proveïdors especialitzats en processos de selecció, cas en el qual seran considerats encarregats del tractament amb els quals signarem el corresponent contracte de confidencialitat i compromís d' adoptar totes les mesures de seguretat necessàries per protegir les seves dades.

8. Conservació de les seves dades

Les dades personals proporcionades en qualitat de sol·licitant d'ocupació es conservaran fins a l'ocupació d'un lloc de treball o durant un termini màxim d'un (1) any, llevat que ens hagi autoritzat expressament a incloure'l en la nostra borsa de treball en aquest cas, es conservaran durant el temps necessari per contemplar la seva candidatura davant possibles vacants i contactar-lo per informar-lo a aquest respecte.

9. Drets dels candidats

Mantindrem les seves dades com a sol·licitant d'ocupació segons l'exposat o fins que vostè exerceixi el seu dret de supressió; per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, oposar-se o limitar en qualsevol moment al tractament de les seves dades personals, fins i tot sol·licitar la portabilitat d'aquestes o revocar el seu consentiment.

Qualsevol dels seus drets, pot exercir-los mitjançant comunicació escrita al correu electrònic dpd@gruposaona.com, adjuntant a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI, per identificar-lo. Si ho desitja, també pot fer-nos arribar les seves recomanacions, queixes o consultes sobre el tractament de les seves dades personals a aquest email.

Si entén que els seus drets han estat desatesos, pot reclamar davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o en www.aepd.es.

10. Més informació

Pot saber més sobre com tractem les dades personals en la nostra Política de Privacitat.

11. Actualització d'aquesta Política

La nostra entitat es reserva el dret a la modificació d' aquesta Política sense previ avís. És per això, que recomanem consultar-la cada vegada que visiti la nostra web.

Actualitzat el 21 de febrer de 2023