Anar al contingut

1. Identificació del Responsable del tractament

Identitat / Entitat: RESTAURANTS SAONA, S.L.
CIF/NIF: B97715460
Adreça postal: Gran via Marqués del Turia, 35, 1r, 1a, CP 46005 València (València)
Telèfon: 961349470
Correu electrònic: comunicacion@gruposaona.com
Objecte Social: Hostaleria
Lloc web: https://www.gruposaona.com/
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil de VALÈNCIA Tom 10258, Llibre 7540, Foli 180, Secció 8, Full V 111915

2. Informació sobre la Normativa de protecció de dades personals

Li informem que el tractament de les dades personals que ens facilita serà exclusivament per tal de mantenir-lo informat de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització, així com comptar amb la seva participació en els processos de selecció de personal, borsa de treball i possible contractació que es dugui a terme. Les comunicacions es realitzaran pels mitjans de contacte que ens ha facilitat en la seva sol·licitud d'ocupació.

Les seves dades també es poden utilitzar per demanar referències sobre la seva trajectòria professional, a les empreses en les quals ha ens informi que ha treballat.

En el cas que procedeixi o que Usted entengui que hagi d'informar-nos sobre el seu grau de minusvalidesa, intoleràncies, al·lèrgies o alguna dada sobre la seva salut i relacionat amb el lloc de treball sol·licitat, li informem que aquestes dades seran tractades per donar compliment a l'article 15 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals en el qual hem de conèixer aquesta dada per adequar el lloc de treball a les necessitats de l'empleat, així com amb el Títol VII de la Llei 13/1982, del 7 d'abril, d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI). Qualsevol altra dada innecessària per a l'objecte d'aquesta sol·licitud, ho destruirem de forma segura i confidencial.

Garantim el bon ús de la informació, la confidencialitat de les dades personals contingudes en la seva sol·licitud d'ocupació, aplicant totes les mesures de seguretat necessàries per vetllar per la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat. En definitiva, donar compliment a les obligacions que la nostra entitat té en matèria de protecció de dades personals.

Així mateix, li informem que les seves dades personals no se cediran a tercers per cap motiu, tret que hi hagi el seu consentiment previ. 

Les dades personals proporcionades en qualitat de sol·licitant d'ocupació es conservaran durant un termini màxim d'un (1) any, fins a l'ocupació d'un lloc de treball o fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació; per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes, oposar-se o limitar en qualsevol moment al seu tractament de les seves dades personals, fins i tot sol·licitar la portabilitat d'aquestes. 

Qualsevol dels seus drets, pot exercir-los mitjançant comunicació escrita al correu electrònic info@businessadapter.es, adjuntant a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI, per identificar-lo. Si ho desitja, també pot fer-nos arribar les seves recomanacions, queixes o consultes sobre el tractament de les seves dades personals a aquest email.

Pot saber més sobre com tractem les dades personals en la nostra Política de Privacitat

Si entén que els seus drets han estat vulnerats, pot reclamar davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o en www.aepd.es.

3. Actualització d'aquesta Política

La nostra entitat es reserva el dret a la modificació d' aquesta Política sense previ avís. És per això, que recomanem consultar-la cada vegada que visiti la nostra web.

Actualitzat el 10 de febrer de 2022