Anar al contingut

Blog

Sortegem un viatge per a dues persones a l'hotel Cala Saona de Formentera!!

hotel Cala Saona de Formentera

1. Empresa organitzadora del sorteig
L'entitat organitzadora d'aquest concurs és la companyia Restaurants Saona S.L.U., (en endavant "Grup Saona"), amb domicili social a Gran Via Marqués del Túria 35 i C.I.F. número B97715460, per tal de premiar els seus seguidors d'Instagram ha decidit posar en marxa un sorteig al llarg del mes de març del 2019.

2. Finalitat del sorteig
La finalitat d'aquest sorteig és premiar els seguidors del Grup Saona a Instagram per la seva fidelitat.

3. Àmbit geogràfic i participants
Podrà participar en el sorteig organitzat per Grup Saona qualsevol persona major d'edat i resident a Espanya. A més, només podran participar en el sorteig les persones que siguin fans de la pàgina d'Instagram del Grup Saona. No podran participar en aquest sorteig els treballadors del Grup Saona. Si es produís aquesta circumstància, Grup Saona descartarà de forma automàtica aquestes participacions. Grup Saona no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.
La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d' oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe.

4. Àmbit temporal
El termini de la promoció s'iniciarà el dimarts 5 de març del 2019 i finalitzarà el dimarts 12 de març del 2019 a les 00:00h. Només tindrà lloc a través de la pròpia pàgina d' Instagram del Grup Saona i sota el compliment de les presents bases legals.

5. Objecte i mecànica del sorteig
A partir del primer dia de la promoció i fins a l'últim dia inclòs, els seguidors d'Instagram del Grup Saona podran participar en el present sorteig seguint dos senzills passos: hauran de seguir Grup Saona a Instagram i esmentar la persona amb la qual se n'anirien a Formentera. A més, si volen tenir més possibilitats els participants hauran de compartir la publicació per stories dient "jo participo" i esmentant Grup Saona.

6. Difusió
El participant serà l' únic responsable del contingut i s' obliga a mantenir indemne Grup Saona de qualsevol reclamació de tercers relacionats amb el mateix. A més, l'empresa no està obligada a mantenir tots els comentaris publicats (sexistes, racistes o que puguin ferir la sensibilitat).

7. Premis
El premi consistirà en un viatge a Formentera per a dues persones durant el mes de maig amb una durada de 3 dies i 2 Nits. El viatge només es podrà bescanvellar un dels dos primers caps de setmana del mes de maig.
En el viatge està inclòs el vol d'anada i tornada per a dues persones a Eivissa amb eixida des de València o Madrid + ferry Ibiza/Formentera, dos Nits d' allotjament a l' hotel Cala Saona i un sopar per a dues persones al seu restaurant Sol Post.
Grup Saona es reserva la facultat de modificar els premis per premis d' igual valor en el cas de problemes de logística.
El premi no serà bescanviable ni per diners ni per altres premis, i és personal i intransferible.

8. Mecànica d'adjudicació de premis
El dimecres 13 de març, tots els noms dels qui participin, segons els paràmetres establerts, seran ingressats en un sistema per designar el guanyador a l'atzar. El nom del guanyador del sorteig serà publicat al perfil d'Instagram del Grup Saona i en stories el dimecres 13 de març del 2019. Grup Saona contactarà amb el guanyador per missatge privat. El sorteig es realitzarà en directe.
Únicament es donarà el premi si s' han complert les bases anteriorment esmentades, en cas de ser seleccionat però no haver complert els requisits del sorteig es descartarà i es tornarà a realitzar.

9. Contacte amb els guanyadors.
Els guanyadors seran contactats en els 5 següents dies laborables a la fi d' aquesta promoció mitjançant un missatge directe. Els guanyadors tindran 10 dies laborables des de l'enviament del comentari per part del Grup Saona per efectuar la comunicació amb Grup Saona. Si transcorreguts aquests 10 dies des que s'efectua aquesta comunicació Grup Saona no obté resposta incloent totes les dades necessàries per fer entrega del premi, s'anul·larà el lliurament. En el cas que algun guanyador o guanyadors no contestin dins d' aquests 10 dies següents a la comunicació, Grup Saona, es reserva la facultat de nomenar nou( s) guanyador( es), seguint el procediment descrit en aquest article. En cas que aquests nou(s) guanyador(es) tampoc contestin en el termini de 10 dies, Grup Saona podrà declarar desert el premi.

El viatge a Formentera haurà de ser realitzat el cap de setmana del 03/05/2019 o el cap de setmana del 10/05/2019 en cas de no realitzar-se dins d'aquestes dates el viatge podrà ser cancel·lat.

10. Desvinculació d'Instagram
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni hi està associat. L'usuari es desvincula totalment d'Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a Grup Saona i no a Instagram. La informació que proporcioni només s' utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L'usuari es desvincula totalment d'Instagram.

11. Acceptació de les bases
La simple participació implica l' acceptació d' aquestes bases en la seva totalitat per la qual cosa la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l' exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, quedarà Grup Saona alliberada del compliment de l' obligació contreta amb l' esmentat participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en què incorri, llevat de les que expressament estiguin incloses en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d' aquest premi. En aquest sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos meritats o despeses que no s' esmentin específicament en aquestes bases.

12. Llei aplicable i tribunals competents
La llei aplicable al present concurs promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per a conéixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els Jutjats de la ciutat de València.